Силвия Веселинова

Силвия Веселинова

Родена съм юли месец 1978 г. в гр. София.

Имам икономическо образование по маркетинг със специализация „Маркетингови комуникации и реклама“. Придобита бакалавърска степен по „Маркетинг“ и специализация магистър по Банково дело. Банковото дело, финансите и най- вече инвестициите са нещата, които ме интригуват и чертаят кариерата ми на предприемач.

Харесвам както премерените така и рисковите инвестиции. От 1998 г съм в сферата на недвижими имоти. В началото разбира се не с толкова големи инвестиции, по-скоро в областта на маркетинга и посредничеството в недвижимите имоти. С натрупването на опит и знания в началото на 2004 г. направих и моята първа сериозна инвестиция със създаването на строително-инвестиционна компания Идея Билдингс ЕООД.

Към днешна дата за 15 години Идея Билдингс е реализирала около 108 000 кв.м разгъната застроена площ, основно жилищно строителство на територията на град София.